Protection of gutters warm floor™

Systém v odkvapoch umožňuje hladký odtok vody a tiež roztápajúceho sa snehu a ľadu. Súčasne zabraňuje vzniku nebezpečných padajúcich cencúľov a previsov. Optimálne chráni fasády, odkvapy a odtokové rúry pred poškodením, ktoré vzniká nahromadením ľadu zo zamŕzajúcej vody.

Výhody systému ochrany odkvapov:

 • Spoľahlivá ochrana odkvapov, žľabov a fasád budov pred poškodením.
 • Systém zabraňuje vzniku nebezpečných cencúľov. Odkvapy sú bezpečné.
 • Chráni budovy a ľudí.
 • Udržuje voľné cesty pre roztápajúci sa sneh a ľad.
 • Špeciálne termostaty automaticky riadia úspornú prevádzku.
 • Systém nevyžaduje žiadnu údržbu a poplatky za servis.

Prečo je inteligentný kábel tak úsporný?

 1. Inteligentný kábel má v snehu alebo vo vode vysoký výkon.
 2. Pri kontakte s vlhkosťou okamžite zvýši výkon.
 3. Ak je kábel suchý alebo zasvieti slnko, tak okamžite automaticky zníži výkon a tým aj spotrebu energie.

 • Táto samoregulačná vlastnosť znižuje spotrebu minimálne o 40 % oproti klasickej odporovej technológii.
 • Je investične dostupný oproti klasickej odporovej technológii, pretože sa investície vrátia cca do 4 rokov a potom už len šetrí náklady.

Regulácia

Programovacia jednotka sama vyhodnotí, kedy má systém chrániť, aby minimalizovala spotrebu energie. Je to pomocou spolupráce vlhkostného senzoru v odkvape a priestorového senzoru teploty na fasáde. Na základe posúdenia Vášho zámeru radi vyberieme vhodný termostat.

Select one of our smart thermostats designed for outdoor applications: